Kierownictwo
Administrator: Paździor Maciej    |    Data Wpisu: 2012-12-19 11:26    |    Poprawiony: 2019-09-17 12:56

 

Dyrektor

mgr inż. Krzysztof Bałata
Tel. 17 86 64 701
e-mail: dyrektor.naczelny@szpital2.rzeszow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Justyna Lis
Tel. 17 86 64 701

Z - ca Dyrektora
ds. Klinicznych i Lecznictwa

Małgorzata Przysada
Tel. 17 86 64 701
e-mail: dyrektor.medyczny@szpital2.rzeszow.pl

Główny Księgowy

Małgorzata Kawalec
Tel. 17 86 64 720
e-mail: malgorzata.kawalec@szpital2.rzeszow.pl

 

Zatwierdził(a) do publikacji: mgr Bożena ZielińskaIlość dokumentów w dziale: 1