Kierownictwo
Administrator: Paździor Maciej    |    Data Wpisu: 2012-12-19 11:26    |    Poprawiony: 2020-07-30 14:23

 

Dyrektor

Barbara Rogowska
Tel. 17 86 64 701
e-mail: dyrektor.naczelny@szpital2.rzeszow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Justyna Lis
Tel. 17 86 64 701
e-mail: justyna.lis@szpital2.rzeszow.pl

Z - ca Dyrektora
ds. Klinicznych i Lecznictwa

Małgorzata Przysada
Tel. 17 86 64 701
e-mail: dyrektor.medyczny@szpital2.rzeszow.pl

Zastępca Głównego Księgowego

Agata Fołta – p.o. Głównego Księgowego
Tel. 17 86 64 720
e-mail: agata.folta@szpital2.rzeszow.pl

 

Zatwierdził(a) do publikacji:Ilość dokumentów w dziale: 1