Kierownictwo
Administrator: Paździor Maciej    |    Data Wpisu: 2012-12-19 11:26    |    Poprawiony: 2023-01-04 11:33

 

Dyrektor

Barbara Rogowska
Tel. 17 86 64 701
e-mail: dyrektor.naczelny@szpital2.rzeszow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych

Piotr Skworzec
Tel. 17 86 64 701
e-mail: pskworzec@szpital2.rzeszow.pl

Z - ca Dyrektora
ds. Klinicznych i Lecznictwa

Iwona Rościszewska-Żukowska
Tel. 17 86 64 701
e-mail: dyrektor.medyczny@szpital2.rzeszow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Planowania, Kontraktowania i Promocji

Bartłomiej Łaguniak 
Tel. 17 86 64 701
e-mail: blaguniak@szpital2.rzeszow.pl

Główna Księgowa

Agnieszka Bogusz 
Tel. 17 86 64 720
e-mail: agnieszka.bogusz@szpital2.rzeszow.pl

 

Zatwierdził(a) do publikacji:

 Ilość dokumentów w dziale: 1