Skład Rady Społecznej Szpitala
Administrator:      |    Data Wpisu: 2016-04-05 13:59    |    Poprawiony: 2024-04-22 10:47
Tytuł: Rada społeczna

 

Skład osobowy Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im.Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie powołanej Uchwałą Nr 354/7056/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 25 stycznia 2022 r.

Przewodniczący:    
Mariola Zajdel-Ostrowska   wyznaczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 
Członkowie:    
Stefan Bieszczad   przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Jerzy Cypryś   przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Mieczysław Miazga   przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Karol Ożóg   przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Henryk Szczęch   przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Wiesław Polek
 

przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

Bożena Sowa   przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
Marek Biesiadecki   przedstawiciel uczelni medycznej.

 

Zatwierdził(a) do publikacji: mgr Anna Bomba

 Ilość dokumentów w dziale: 1