Oddziały
Administrator: Paździor Maciej    |    Data Wpisu: 2015-05-15 13:00    |    Poprawiony: 2020-06-23 10:23
Tytuł: Ośrodek Świadczeń Szpitalnych

 

Przedsiębiorstwo -  Kliniczny Przedsiębiorstwo - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Ośrodek Świadczeń Szpitalnych   

Regon: 690697529-00020

Nazwa oddziału Osoba kierująca
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej i Ośrodkiem Dializoterapii
dr n.med. Agnieszka Gala-Błądzińska
Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych dr hab. n.med. Andrzej Przybylski
Klinika Reumatologii dr n.med. Piotr Dąbrowski
Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej dr n. med. Grzegorz Przysada
Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu prof. dr hab. n.med. Halina Bartosik- Psujek
Klinika Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka dr n.med Witold Błaż
Klinika Ginekologii i Położnictwa prof. dr hab. n.med. Dorota Darmochwał Kolarz
Klinika Chirurgii Ogólnej dr n.med. Robert Podlasek
Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa dr n.med. Jacek Szczygielski
Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć dr n.med. Wojciech Adam Chmiest
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
Klinika Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
prof. dr hab n.med. Rafał Filip
Szpitalny Oddział Ratunkowy lek. Wacław Antoni Bazanowski
Izba Przyjęć lek. Wacław Antoni Bazanowski
Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej dr hab. n.med. prof. UR Kazimierz Widenka
Klinika Alergologii i Mukowiscydozy
dr n.med. Marta Rachel
Blok Operacyjny Ogólny dr n.med Andrzej Międlar
Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej  

 

I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej dr hab. n.med. prof. UR Bartosz Korczowski
II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej prof. dr hab. n.med. Artur Mazur
Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
dr n.med. Elżbieta Czyżyk
Klinika Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Pododdziałem Otolaryngologii lek. Jerzy Machowski
Klinika Onkohematologii Dziecięcej dr n. med. Radosław Chaber
Blok Operacyjny Dzieci dr n.med Andrzej Międlar

 

Apteka Szpitalna mgr farm. Marta Piekiełek
Bank Krwi z Pracownią Immunologii  Transfuzjologicznej mgr Grygar Anna
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mgr. farm. Andrzej Rybak
Kliniczny Zakład Mikrobiologii dr n.med.Krzysztof Golec
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnoastyki Obrazowej dr n.med. Wiesław Guz
Kliniczny Zakład Patomorfologii lek. Katarzyna Wołoszyn
Kliniczna Pracownia Neurofizjologii  
Kliniczna Pracownia Fizjoterapii z Pracownią Analizy Ruchu dr rehab. ruch. Mariusz Drużbicki

Przedsiębiorstwo -  Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II   

Regon: 690697529-00037

Kierownik Klinicznego Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II lek. Lucyna Pawluk
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dzieci i Młodzieży dr n.med. Ewa Lenart-Domka
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci i Młodzieży lek. Lucyna Pawluk
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej lek. Tadeusz Bednarczyk
Dzienny Oddział Neurorehabilitacji mgr piel. Anna Poprawska
Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci i Młodzieży mgr piel. Anna Poprawska
Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży lek. Marzena Pelc-Dymon
Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej lek. Tadeusz Bednarczyk

 

Zatwierdził(a) do publikacji:Ilość dokumentów w dziale: 1