Działy administracji
Administrator: Paździor Maciej    |    Data Wpisu: 2013-01-31 10:03    |    Poprawiony: 2022-11-08 13:17
Tytuł: Jednostki Działalności Pozamedycznej i inne stanowiska

 Jednostki zabezpieczające działalność Szpitala  
Nazwa działu/stanowisko
Dział Żywienia
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Centralna Sterylizatornia
Dział Higieny Szpitalnej
Sekcja Transportu
Dział Ekonomiczno - Finansowy
Dział Spraw Pracowniczych i Dydaktyki Klinicznej
Dział Techniczno - Eksploatacyjny
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sekcja Organizacji i Szkoleń
Sekcja Kontraktowania, Nadzoru i Rozliczeń Świadczeń Medycznych
Sekcja Budżetowania i Kontrolingu
Sekcja Informatyki
Sekcja do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Sekcja Aparatury Medycznej
Służba BHP
Koordynator ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej
Kapelan Szpitalny
Naczelna Pielęgniarka
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Koordynator ds. Oświaty Zdrowotnej
Radca Prawny
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Audytor Wewnętrzny i Koordynator systemu kontroli zarządczej
Koordynator ds. Transplantacji
Pełnomocnik ds. Jakości
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Stanowisko do spraw ochrony przeciw pożarowej
Sekcja Sekretarek i Koderów Medycznych
Stanowiso ds. Socjalych w Opiece Zdrowotnej
Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej

 

Zatwierdził(a) do publikacji:Ilość dokumentów w dziale: 1