Działy administracji
Administrator: Paździor Maciej    |    Data Wpisu: 2013-01-31 10:03    |    Poprawiony: 2020-03-09 07:49
Tytuł: Jednostki Działalności Pozamedycznej i inne stanowiska

 Jednostki zabezpieczające działalność Szpitala  
Nazwa działu/stanowisko
Dział Żywienia
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Centralna Sterylizacja
Dział Higieny Szpitalnej
Sekcja Transportu
Dział Ekonomiczno - Finansowy
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Techniczno - Eksploatacyjny
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sekcja Organizacji i Szkoleń
Sekcja Kontraktowania, Nadzoru i Rozliczeń Świadczeń Medycznych
Sekcja Budżetowania i Kontrolingu
Sekcja Informatyki
Sekcja ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Sekcja Aparatury Medycznej
Służba BHP
Rewident Zakładowy
Kapelan Szpitalny
Naczelna Pielęgniarka
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Koordynator ds. Oświaty Zdrowotnej
Radca Prawny
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Audytor Wewnętrzny i Koordynator kontroli zarządczej
Koordynator ds. Transplantacji
Pełnomocnik ds. Jakości
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Stanowisko do spraw ochrony przeciw pożarowej
Sekcja Sekretarek i Koderów Medycznych
Stanowiso ds. Socjalych w Opiece Zdrowotnej
Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej

 

Zatwierdził(a) do publikacji:Ilość dokumentów w dziale: 1