Działy administracji
Administrator: Paździor Maciej    |    Data Wpisu: 2013-01-31 10:03    |    Poprawiony: 2019-06-28 10:55
Tytuł: Jednostki Działalności Pozamedycznej i inne stanowiska

 Jednostki zabezpieczające działalność Szpitala  
Nazwa działu/stanowisko
Dział Żywienia
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Centralna Sterylizacja
Dział Higieny Szpitalnej
Sekcja Transportu
 
Dział Ekonomiczno - Finansowy
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Techniczno - Eksploatacyjny
Dział Administracyjno - Gospodarczy

Sekcja Gospodarcza

Sekcja Usług Pralniczych

Kancelaria Ogólna Zakładu

Archiwum Zakładowe

Goniec

stanowisko d/s poligraficznych

szpitalny depozyt ubrań

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sekcja Organizacji i Szkoleń
Sekcja Kontraktowania, Nadzoru i Rozliczeń Świadczeń Medycznych
Sekcja Sekretarek i Koderów Medycznych
Sekcja Budżetowania i Kontrolingu
Sekcja Informatyki
Sekcja ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej
Sekcja Aparatury Medycznej
 
Zakładowy Inspektor d/s BHP
Rewident Zakładowy
Kapelan Szpitalny
Naczelna Pielęgniarka
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Koordynator ds. Oświaty Zdrowotnej
Radca Prawny
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych
Audytor Wewnętrzny i Koordynator kontroli zarządczej
Koordynator d/s Transplantacji
Stanowiso ds. Socjalych w Opiece Zdrowotnej
Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej
Pełnomocnik ds. Jakości

 

Zatwierdził(a) do publikacji: mgr Bożena ZielińskaIlość dokumentów w dziale: 1